Stowarzyszenie HDK Maltański Legion

Łukasz oddaje krew dzisiaj, więc będzie miał też wolną sobotę  

 

Nastąpiło to czego się bali wszyscy, którzy wiedzą jak działa nasz system ochrony zdrowia (nie mylić z żadną slużbą, bo na taką można kogoś do domu zaprosić), czyli niewydolność.
Z racji niewydolności systemu coraz częściej od świadków zdarzenia przez długi czas wymagane jest udzielanie pomocy. To pokazuje, że nasze dotychczasowe działania miały sens. Nie możemy się doczekać czasu, w którym znowu będziemy Wam pokazywać, jak udzielać pomocy przedmedycznej. Na tę chwilę apelujemy róbcie wszystko by pomagać!!!
Życzymy też zdrowych świąt!!!!!!
 

Szkoła Podstawowa w Bieniowicach w całości przeszkolona z podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej. Dziś klasy 2 i 3 utrwaliły swoją wiedzę. A wszystko po to #byinnimoglizyc

 

Bardzo przydatne praktyczne rady w razie zakażenia się Covid-em 19.
Dość długi tekst, mimo że trochę go skróciłam, ale wart przeczytania.
Dr Maciej Jędrzejko - porady dla chorujących na Covid-19
COVIDOWY PORADNIK DOMOWY
A zatem podrzucę Wam kilka rad jak się zachowywać i jak się leczyć jeśli dopadnie nas pełnoobjawowy Covid19, ale po kolei.
Podczas Covid19 wyjątkowo szybko dochodzi do zapalenia oskrzeli i płuc, dlatego szybciej niż w innych chorobach wirusowych lekarz zapewne włączy Wam ANTYBIOTYK (z grupy penicylin, cefalosporyn czy makrolidów). Wprawdzie ŻADNE ANTYBIOTYKI przeciwbakteryjne NIE LECZĄ ŻADNYCH WIRUSÓW, ale wirusy atakujące dolne drogi oddechowe (oskrzela i płuca) - niszcząc nabłonki dróg oddechowych - TORUJĄ drogę dla bakterii i otwierają wrota do NADKAŻENIA bakteryjnego, które dramatycznie pogarsza stan pacjenta.
Każda ostra choroba wirusowa atakująca dolne drogi oddechowe ma dość podobny przebieg u osób w pełni zdrowych a istotne różnice zależą od INDYWIDUALNYCH CECH - sprawności układu odpornościowego (odpowiednie uzupełnienie mikro i makroelementów oraz witamin) stanu nawodnienia, wieku, stosowania szkodliwych używek, przemęczenia psychofizycznego, oraz chorób towarzyszących stanowiących o tym czy dana osoba kwalifikuje się do GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA CIĘŻKICH POWIKŁAN I ZGONU czy nie.
Wiemy, że JEDYNYM SKUTECZNYM SPOSOBEM NA ZAKOŃCZENIE PANDEMII jest uzyskanie odporności czynnej (przechorowanie) lub biernej (szczepionki) u 50%populacji. Nikt nie wie jak długo to potrwa, ale COŚ ZA COŚ - jeśli wypłaszczymy krzywą umrze znacznie mniej ludzi, ALE musimy się liczyć z tym, że pandemia potrwa nawet KILKA LAT - chyba, że wcześniej będzie dostępna szczepionka.
CZTERY STOPNIE
Wyróżnia się 4 STOPNIE (STADIA) CIĘŻKOŚCI COVIDU
Tyko stadium pierwsze kwalifikuje się do leczenia w domu. Stadium 2 i wyższe wymaga HOSPITALIZACJI.
W przypadku pogorszenia stanu pacjenta, należy rozważyć skierowanie do szpitala.
SKALA CIĘŻKOŚCI ZAPALEŃ PŁUC
W ocenie wskazań do hospitalizacji stosuje się skalę punktową (CRB-65), służącą do oceny ciężkości pozaszpitalnych zapaleń płuc, w której bierze się pod uwagę:
A) zaburzenia świadomości (1 pkt),
B.) częstość oddechów ≥30/min. (1 pkt),
C) ciśnienie tętnicze krwi ≤90/60 mmHg (1 pkt),
D) wiek >65 lat (1 pkt).
W przypadku uzyskania 2 punktów –- należy rozważyć skierowanie do szpitala a a przy 3-4 punktów – należy koniecznie skierować pacjenta do szpitala.
SAMOKONTROLA O SAMOLECZENIE
Jeśli stan pacjenta jest dobry, pacjent powinien pozostać w DOMU a fundamentalnym elementem samoleczenia domowego jest SAMOKONTROLA parametrów życiowych
⁃ pomiar temperatury ciała - nie obniżać gorączki zanim osiągnie 38,6stC (szerzej o tym poniżej).
⁃ pomiar częstości oddechów (norma 16-20/min, niebezpiecznie robi sie > 30/min)
⁃ pomiar ciśnienia tętniczego krwi i częstości pulsu
⁃ pomiar saturacji (wysycenia krwi tlenem, SPO2- za pomocą pulsoksymetru (naprawdę warto kupić najprostszy napalcowy pulsokrymetr, jeśli ma dodatni wynik testu, koszt ok. 50zl) norma > 92-95, poniżej 92 robi się niebezpieczne
⁃ pomiar diurezy (pomiar ilości oddawanego moczu w ciągu doby, normą jest zgodny bilans płynów przyjmowanych i wydalanych minus płyny wyparowane, wzrost gorączki o każdy 1 st C - oznacza utratę dobową płynów przez parowanie o około 500ml!)
PRAWIDŁOWA TEMPERATURA ciała (eutermia)
PODZIAŁ GORĄCZEK zależnie od temperatury :
• 37-38,0 °C – stan podgorączkowy (status subfebrilis)
• 38,0-38,5 °C – gorączka nieznaczna (niska)
• 38,5-39,5 °C – gorączka umiarkowana
• 39,5-40,5 °C – gorączka znaczna
• 40,5-41,0 °C – gorączka wysoka
• >41 °C – hiperpireksja
Podział gorączek ze względu na tor (falowanie krzywej)
• gorączka ciągła (febris continua),
• gorączka zwalniająca (febris remittens),
• gorączka trawiąca (febris hectica),
• gorączka przerywana (febris intermittens)
• gorączka powrotna (febris recurrens),
• gorączka przelotna (febris ephemerea) – trwająca do 1 dnia,
• gorączka nieregularna (febris irregularis) – brak charakterystycznego toru.
Zatem GORĄCZKA to podwyższona temperatura powyżej 38,0C i jest efektem uwolnienia mediatorów zapalnych z tkanki objętej chorobą (zapalenia, martwica, nowotwór) i ich oddziaływania na ośrodek termoregulacji w MÓZGU, w wyniku czego wewnętrzny „termostat mózgowy” zostaje ustawiony na WYŻSZĄ TEMPERATURĘ i CIAŁO jest zmuszane do TERMOGENEZY czyli PRODUKOWANIA CIEPŁA PO TO, żeby enzymy komórek odpornościowych działały optymalnie, np.: żeby białe krwinki szybciej się namnażały w szpiku kostnym oraz w węzłach i grudkach chłonnych, a także po to, żeby limfocyty B - szybciej produkowały przeciwciała.
A ZATEM NAGMINNYM BŁĘDEM JEST u dorosłych zdrowych ludzi zbijanie gorączki niskiej czyli 38,0-38,5stC
wyjątki stanowią osoby które :
⁃ przebyly w dziecinstwie drgawki gorączkowe,
⁃ z chorym sercem
⁃ po niedawnych operacjach
⁃ z obniżeniem odporności
⁃ brakiem reaktywności układu immunologicznego (ANERGIA) – np. notorycznie obniżona temperatura
⁃ kobiety w ciąży (?) (ochrona płodu) (?)
⁃ oraz wszystkie te, które bardzo źle znoszą gorączkę (zaburzenia psychiczne, zespoły nerwicowo-lękowe)
⁃ osoby z dusznościami
U pozostałych osób obniżanie gorączki, która nie osiągnęła >38,5stC bez ważnego powodu - to BŁĄD.
Większość enzymów zawartych w komórkach immunokompetentnych (białych krwinkach) ma swoje OPTIMUM DZIAŁANIA właśnie w zakresie temperatur 38,0 - 38,5stC
Zatem „niska gorączka” 38,0-38,5stC JEST POTRZEBNA do prawidłowego działania układu odpornościowego.
Obniżanie gorączki zanim osiągnie 38,6 - co prawda poprawia chwilowo samopoczucie - ale na dłuższą metę przedłuża czas infekcji, pogarsza jej przebieg oraz - co wykazały badania w przypadku Grypy prawdziwej - ISTOTNIE STATYSTYCZNIE ZWIĘKSZA ŚMIERTELNOŚĆ. Podejrzewamy że podobnie jest przy Covid19.
Sprawa się komplikuje, kiedy mamy już ewidentne ZAPALENIE oskrzeli czy płuc - które wymaga leczenia przeciwzapalnego a gorączki nie ma, albo jest niewysoka. Wtedy już decyduje lekarz na podstawie BADANIA LEKARSKIEGO (osłuchiwanie, opukiwanie) oraz badan dodatkowych (Leukocytoza, CRP itd.) - to lekarz a nie pacjent musi WYWAŻYĆ, co jest lepsze a co gorsze.
Jedyną 100% metodą wykluczenia lub potwierdzenia zapalenia płuc jest wykonanie RTG PLUC lub TK PŁUC. Natomiast jeśli po osłuchaniu lekarz jest pewny zapalenia płuc to najpewniej ono jest i to poważne.
KASZEL
Pamiętać należy, że zasadniczo KASZEL JEST MECHANIZMEM OBRONNYM ORGANIZMU ale :
Kaszel wilgotny, produktywny
⁃ Jest faktycznie mechanizmem fizjologicznym, chroniącym przed zaleganiem i opadaniem zapalnej wydzieliny do płuc (kaszel z odkrztuszaniem plwociny) - jest korzystny dla ewakuacji treści śluzowej z drzewa oskrzelowego.
Kaszel suchy (bezproduktywny)
⁃ to niekorzystny, męczący efekt podrażnienia receptorów kaszlowych przez działania wirusa (skomplikowane) - silnie osłabia i wymaga hamowania lekami i ROZRZEDZANIA wydzieliny (np N-acetylocysteina - ACC, ambroxol Flegamina itp) nawilżania dróg oddechowych (nebulizacja - sol fizjologiczna, mucosolvan; , inhalacje Olbas, Inhalol, Amol) , czasem leczenia silnymi sterydami przeciwzapalnymi.
SARSCov2 powodujący Covid19 - szybko atakuje płuca a potem serce, nerki i jelita bogate w receptory ACE.
COVID szczególnie o ciężkim przebiegu, związany jest z rozwojem ZAKRZEPICY w trakcie przebiegu infekcji (choroba zakrzepowo-zatorowa) - co jest jedną z głównych przyczyn ZGONÓW.
Dlatego we wszystkich cięższych przebiegach należy monitorować D-DIMERY i układ krzepnięcia oraz WŁĄCZYĆ HEPARYNĘ DROBNOCZĄSTECZKOWĄ w zastrzykach podskórnych. Leki te w niektórych przypadkach czasem trzeba stosować nawet do 3 miesięcy po ustąpieniu infekcji.
ZAPOBIEGANIE ZAKRZEPICY
⁃ nie dopuszczać do odwodnienia, pic minimum 3-3,5 l wody w trakcie gorączki
⁃ nie zalegać w łóżku (zakrzepica!) wstawać co jakiś czas, pochodzić, rozprostować kości, uruchomić „pompę mięśniową” w łydkach.
⁃ Pomimo osłabienia starać się mobilizować - choćby na spacer po domu.
⁃ poleżeć w łóżku można 2-3 dni, ale potem trzeba się więcej poruszać, a jeśli to niemożliwe
⁃ Unosić kończyny dolne do góry n około 10-15 sekund co godzinę
⁃ Osoby obłożnie chore oklepywać, masować, unosić im biernie kończyny do góry, rozważyć pończochy uciskowe
⁃ włączyć zastrzyki przeciwzakrzepowe (heparyny drobnocząsteczkowe
Covid atakuje również serce - powodując ostre zapalenia serca - bardzo niebezpieczne, prowadzące często do TRWAŁEJ kardiomiopatii - ale to już wymaga specjalistycznego leczenia kardiologicznego w szpitalu.
Każda ostra choroba gorączkowa - a w szczególności wirusowe (COVID, GRYPA prawdziwa) - mogą powodować w ostrej fazie wzrost ciśnienia tętniczego i tzw., „hiperkinetyczne krążenie” - co prowadzi do destabilizacji blaszek miażdżycowch i zwiększa znacznie ryzyko zawału serca i udaru mózgu u osób z nadciśnieniem i miażdżycą - dlatego BARDZO WAŻNE jest monitorowanie i skuteczne leczenie nadciśnienia oraz natychmiastowe reagowanie na objawy zawału serca.
W wypadku grypy prawdziwej czy Covid I stopnia - strategia jest dość prosta:
1. NAWADNIANIE DOUSTNE
2. UTRZYMYWANIE DROŻNOŚCI FILTRA KABINOWEGO (NOS)
3. OPRÓŻNIANIE DRZEWA OSKRZELOWEGO
4. ODPOCZYNEK, SEN
5. LECZENIE OBJAWOWE (ból gardła, męczący i suchy kaszel, katar, zatkany nos, bóle mięśni i kości, bóle głowy, bóle stawowe, osłabienie)
6. IZOLACJA (przerywanie łańcucha zakażenia)
7. MONITOROWANIE temperatury, ciśnienia, tętna, częstości oddechów oraz saturacji krwi
8. REAGOWANIE NA OBJAWY ALARMOWE i nie czekanie - „myślałem ze mi przejdzie”
WODA I JESZCZE RAZ WODA ! to najważniejszy lek.
Nawodniony organizm znacznie szybciej zwalcza infekcje wirusowe i bakteryjne (indywidualne zapotrzebowanie wodne można policzyć na kalkulatorach, ale średnio należy wypijać około 2,5-3,5 litra wody min. niegazowanej w trakcie infekcji, a jak jest wysoka gorączka to więcej). WODA TO NAJWAŻNIEJSZY LEK NA INFEKCJE WIRUSOWE.
⁃ KOMFORT TERMICZNY
- nie przegrzewaj się
- nie przeziębiaj się
- nie narażaj się na przeciągi
- nie parz gardła gorącymi herbatkami
⁃ DOMOWE METODY mają niewielką skuteczność w trakcie infekcji, ale lubimy je stosować a póki co nie udowodniono, żeby pogarszały przebieg infekcji:
⁃ miód
⁃ maliny
⁃ cytryna
⁃ czosnek
⁃ syrop z cebuli
Osobiście polecam:
⁃ Cieple mleko z miodem i czosnkiem
⁃ Kogiel-mogiel (2 żółtka+4łyżeczki cukru - zmiksowane przez 5 min. na niemal biały, gładki puszysty gęsty krem)
⁃ Cieple piwo z koglem-moglem (Przyjemnie i wyraźnie ciepłe, ale nie gorące - nie oparzyć gardła!) alkohol nie dla kobiet w ciąży!
Natomiast należy do arsenału domowych metod dodać to, co na pewno działa wspomagająco na odporność a mianowicie NATURALNE PROBIOTYKI : kiszonki, jogurty, kefiry, zsiadłe mleko. ZDROWE TŁUSZCZE zawierające wit. A-D-E-K i nienasycone kwasy tłuszczowe.
ODPOCZYNEK = REGENERACJA
- wyspać się
- odpocząć
UDRAŻNIANIE FILTRA NOSOWEGO
⁃ nos to skomplikowany system instalacji klimatyzacyjno-grzewczej, który ogrzewa, nawilża oraz filtruje wdychane powietrze tak, żeby do oskrzeli i płuc dostawało się powietrze czyste odpowiednio nawilżone i cieple. Zatkany nos drastycznie pogarsza przebieg infekcji i zwiększa ryzyko zapalenia płuc.
⁃ nawilżanie nosa solą morską (wiele razy dziennie) do znudzenia
⁃ krople do nosa obkurczające z pochodnymi XYLOMETAZOLINĄ- OSTROŻNIE! (długotrwałe stosowanie i nadużywanie - prowadzi do zaniku i martwicy śluzówki nosa! i przewlekłego uczucia zatkanego nosa. Zatem stosuj z głową, ale tylko doraźnie i tylko jak sól morska i inhalacje nie dają rady.
⁃ nawilżające inhalacje/nebulizacje z soli fizjologicznej (nebulizator każdy z Was powinien mieć w domu) można dodać olejków eterycznych ułatwiających odtykanie nosa (np. Inhalol, Olbas, Amol itd )
⁃ nawilżać powietrze w pokoju (mokre ręczniki , nawilżacze)
⁃ nacierać plecy i klatkę aromatycznymi maściami rozgrzewającymi z olejkami eterycznymi. (Vicks, Vick vaporub, maść kamforowa, Amol itd)
KASZEL I HIGIENA DRZEWA OSKRZELOWEGO
- zamieniać niekorzystny suchy kaszel na kaszel wilgotny czyli stosować leki rozrzedzające wydzielinę oskrzeli (ACC, Flegamina, syrop prawoślazowy itd.)
⁃ wilgotnego kaszlu nie należy hamować - jeśli nie jest męczący i nie zaburza snu
⁃ męczący suchy kaszel hamować (kodeina, thiocodin, eucodal, supremin, sterydy wziewne)
Ja lubię syropy zawierające wyciągi z sosny i kopru oraz dekstrometorfan, który tłumi kaszel różnego pochodzenia poprzez podwyższenie progu wrażliwości ośrodka oddechowego w rdzeniu przedłużonym (np Dexapini)
Pamiętajcie o słynnej już „dmuchawce dra Jędrzejko” jak ją nazwali dziennikarze TVN - choć nie ja ją wymyśliłem (butelka z wodą i rurka o wąskim przekroju (słomka, rurka z zestawu do kroplówki, rurka akwarystyczna do napowietrzania) luźno wrzucona do butelki wypełnionej w 3/4 wodą lub bardziej profesjonalne TRENAŻERY ODDECHOWE dostępne w sklepach ze sprzętem medycznym - i ĆWICZENIA oddechowe - co godzinę 10 długich, nasilonych, głębokich wydechów do rurki. Trening oddechowy to bardzo ważny element leczenia każdego - w tym Covidowego ZAPALENIA PŁUC
BÓL GARDLA
- bolące gardło - przepłukiwać roztworem soli kuchennej (pół łyżeczki soli na szklankę wody), tabletki do ssania typu (Tantum verde, Strepsils, Cholinex itp),płyny do wykonywania płukanki gardła (Dentosept, ale również płyny stomatologiczne do płukania ust dają radę) Przy ostrym bólu gardła pomaga spray znieczulający z anestezyną (np Dentosept A)
WITAMINY I MIKROELEMENTY
1. ADEK z naciskiem na D3
2. Cynk
3. Witaminy z grupy B (wit. B3 ma udokumentowane działanie protekcyjne dla płuc jeśli jest stosowana przy pierwszych objawach zapalenia płuc)
Witamina D - utrzymywać stale poziom wysoki między 50-60ng/dl a u osób z chorobą Hashimoto 60-80ng/dl. NIE PRZEDAWKOWAĆ! Bezpieczna dawka dobowa - nie wymagająca monitorowania stężenia - to 2000j/dobę.
Przy wyższych dawkach koniecznie trzeba monitorować stężenie D3. Przy głębokich niedoborach <30ng/dl można stosować maksymalnie do 60.000j na tydzień (np. co 3 dni. Solderol 30.000j, lub Dekristol 20.000j) i monitorować poziom D3 oraz Wapnia całkowitego - co 4 tygodnie - ze względu na ryzyko HIPERKALCEMII I KAMICY NERKOWEJ w razie przedawkowania.
INNE LEKI NA PRZEZIĘBIENIA
PARACETAMOL - pamiętaj, że nie ma działania przeciwzapalnego (!) działa tylko PRZECIWBÓLOWO I PRZECIWGORĄCZKOWO. Działa nie na gardło, nie na oskrzela ani nie na płuca, ale na mózg (ośrodkowo)
W leczeniu objawowym infekcji wirusowych dobrze działają połączenia paracetamolu z lekami przeciwhistaminowymi - szybko redukując męczące objawy kataru, bólów mięśniowych i dreszczy (np Fervex, Theraflu, Gripex, Vicks), ale pamiętajcie CIEPŁE, ale NIE GORĄCE! nie parzyć gardła! Pamiętajcie że niskiej gorączki 38,0-38,5 st. C nie obniżamy!
- NLPZ-ty NIESTERYDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE - czyli Aspiryna , Nurofen, Ibufen, Ketonal, Nimesil, Diclofenak itp - to silne leki, które mają działania:
⁃ PRZECIWZAPALNE
⁃ PRZECIWOBRZĘKOWE,
⁃ PRZECIWGORĄCZKOWE (antypirogenne)
⁃ PRZECIWBÓLOWE
⁃ zmniejszają PRZEKRWIENIE TKANEK
NLPZ- ty hamują syntezę prostaglandyn, i innych substancji szlaku kwasu arachidonowego ograniczając nadmierną reakcję zapalną w obrębie tkanki zajętej przez stan zapalny.
NLPZ- ty i STERYDY hamują skomplikowany proces zwany REAKCJĄ ZAPALNĄ - reakcja ta JEST POTRZEBNA do zwalczenia infekcji - ale kiedy jest NADMIERNA - powoduje poważne szkody w organizmie. Dlatego leki powinny być stosowane pod kontrolą lekarza i nie powinny być nadużywane. Zbyt duże dawki uszkadzają błonę śluzową żołądka a zbyt wcześnie zastosowane mogą przedłużać infekcję i ułatwiać jej rozprzestrzenianie, co pogarsza przebieg a nawet zwiększa śmiertelność w ostrych infekcjach.
Niewybaczalnym błędem jest stosowanie NLPZ-tów i chodzenie do pracy.
Pamiętacie na początku pandemii szokujące informacje, ze ibuprofen miał zwiększać ryzyko zgonów przy Covid ? Sam ibufen był bogu ducha winny, ale jego nieprawidłowe stosowanie i zwiększało dramatycznie śmiertelność w mechanizmie MASKOWANIA INFEKCJI, by móc dalej pracować, chodzić na basen, trenować itd. Chwilowe lepsze samopoczucie uzyskiwano bowiem kosztem ZABLOKOWANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO, co dramatycznie pogarszało przebieg infekcji.
I jeszcze jedno na koniec. Lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, respiratorów oraz miejsc w szpitalach może zabraknąć, jeśli rozwinie się u nas scenariusz włoski - dlatego im więcej będziecie wiedzieli o Covidzie i im lepiej będziecie przygotowani do leczenia w domach - tym skuteczniej ochronicie siebie i swoje rodziny.
Trzymajcie się kochani.
Dr n. med. Maciej Jędrzejko
 

Pamiętacie przy wybuchu pandemii zakupy dla seniorów? One nie ustały, a Maltański Legion cały czas je robi. Było tego trochę mniej i radziliśmy sobie w swoim gronie. Niestety ostatnio mamy coraz więcej próśb. Jeśli chcielibyście pomóc, to zapraszamy. Nawet raz w tygodniu, to dla nas duże odciążenie.

 

Totalny banał dla większości ale…
…banały stają się banałami, gdy się o nich mówi.
Nie wyobrażam sobie aby nie mieć back up’u w robocie w postaci pulsoksymetru takiego typu jak na zdjęciu.
(podobnie jak nie wyobrażam sobie nie mieć mankietu do mierzenia ciśnienia, mimo, że pracuję na LP z automatycznym pomiarem NIBP itd.).
Już parę razy taki back up’owy pulsoksymetr przydał mi się jak nie zadziałał pomiar SpO2 z LP (a jak to prawo Murphy'ego – było wtedy grubo).
Polecam, spokój ducha i zapasowe SpO2 za niewielkie pieniądze.
 
 
To już jest KONIEC systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne!!!
Ochrona zdrowia, nazywana przez polityków służbą zdrowia już w Polsce nie istnieje!
Szanowne koleżanki, koledzy, znajomi, mniej znajomi i zupełnie obcy...
W imieniu ratowników medycznych chciałbym powiedzieć PRZEPRASZAM! MIMO, ŻE TO NIE MY POWINNIŚMY WAS PRZEPRASZAĆ!
Przepraszamy za to, że nie udzielimy Wam pomocy, za to, że będziecie umierać w domach bo przychodnie w większości się na Was wypięły i każą wam wzywać pogotowie do Waszego chorego dziecka lub zrobią teleporadę przepisując w ciemno antybiotyk a my... A my nie przyjedziemy bo.. Bo czekamy pod SOR-em 3,4,5 lub 14 godzinę! Tak, dobrze słyszycie! 14 godzin próbując przekazać pacjenta na Sor! To się dzieje w Polsce! Tuż obok Was ale tv Wam tego nie pokaże! Tv mówi, że jest wystarczająca liczba łóżek! Serio? Gdzie? W hotelach? Bo nie w szpitalach! Koleżanki i koledzy pracujący na SOR także są bezradni bo nie mają gdzie przekazywać pacjentów! Wszędzie miejsc brak! Zdarza się, że ktoś umiera na sorze więc... Robi się jedno miejsce i wtedy karetka będąca pierwszą w kolejce cieszy się bo po kilku godzinach oczekiwania wreszcie może przekazać swego pacjenta. A następni stoją, stoją, stoją... Jeśli bez kombinezonów ochronnych to jeszcze jakoś da się żyć.. Można coś zjeść, napić się, załatwić potrzeby fizjologiczne.. Jeśli masz pecha i masz pacjenta z covid+ lub podejrzanego to siedzisz w tym dziadostwie z maską na ryju kilka godzin.. Spocony, niedotleniony, zestresowany.. Bo też jesteśmy ludźmi...Też się boimy! Bo coraz więcej naszych kolegów i koleżanek z pracy idzie w kwarantannę z powodu dodatniego wyniku na covid. I wykrusza się kolejna załoga i kolejna karetka nie wyjeżdża.. I znowu dłuuugo czekacie na nasz przyjazd. I znowu się na nas denerwujecie i macie pretensje... Np wczoraj.. Ktoś o 9 rano dzwonił po pomoc, po karetkę, a my pojechaliśmy do niego o 24!!! Nie, to nie s-f. To dzisiejsze realia... System ochrony w Polsce UMARŁ!
Wielokrotnie o tym mówiliśmy, że do tego dojdzie ale nikt nas nie słuchał. Mówili niech jadą! Część pojechała.. Nie szanowano nas i nie szanuje się nadal. Rządzący mają nas w du....! My Was potencjalni pacjenci nie mamy tam, gdzie oni nas ale.. Nie możemy nic z tym zrobić. A oni ciągle mówią, że jest dobrze.. Nie jest dobrze! Ogłaszam koniec systemu PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE!
Na zdjęciach - Szpital w Legnicy dziś.. 13 oczekujących karetek. Już wiecie dlaczego długo na nas czekacie?
Życzę Wam wszystkim duuużo zdrowia i odporności!
Bo my ratownicy mamy już dość!
 
 

Kiedyś piątek w krwiodawstwie oznaczał co najmniej dwie godziny czekania. Dzisiaj ogarnąłem to w pół godziny i wcale mnie to nie cieszy. W bankach krwi jest jej coraz mniej, a przez pandemię potrzeba jej więcej. Szczególnie pożądana jest krew ozdrowieńców ze względu na przeciwciała COVID-19. Świat zwariował i dzieją się różne rzeczy które pasują nam lub nie pasują. Jedno jednak się nie zmienia. TWOJA KREW JEST POTRZEBNA #byinnimogliżyć

 

 

                  Nauka pierwszej pomocy w legnickim Parku dla Ośrodka Kibice Razem który organizuje dla                                                       dzieci z Zakaczawia zajęcia półkolonijne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żaneta się nie zatrzymuje i tym razem dostarcza ubrania do Domu Samotnej Matki - tak trzymaj!!! 

 

 

Maltański Legion przypomina jak być bezpiecznym nad wodą. 

źródło : rcb.gov.pl

 

 

Cztery torby maskotek dla najmłodszych poszkodowanych głogowskiego pogotowia zebrała nasza członkini ! Brawo!!!

 

 

 

Codziennie licznik mego auta nabija kolejną stówkę na trasie Legnica - Szyb SW-1 aby podzielić się z kierowcami lekcją przypomnienia pierwszej pomocy dziś odebrałem realizację oklejenia szyby.
A wszystko po to #byinnimoglizyc

 

 

Przyszła paka spodnie, bluzy, koszulki. Kontakt u Łukasza albo tam gdzie zamawialiście.

 

Już niebawem ruszamy z akcją "Maltańskie schody życia" w szkołach. Mamy do rozdysponowania póki co 10 kompletów schodowych naklejek uczących procedury udzielania pierwszej pomocy.

 

Dostaliśmy informację, iż potrzebna jest woda do picia dla starszych, schorowanych osób w Zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym przy ul. Bema.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich o przywożenie w tym tygodniu butelkowanej wody niegazowanej do siedziby byłej myjni BisAuto przy ul. Stary Lubin 39a w godzinach 8-15. Całą wodę przekażemy w piątek więc do czwartku czekamy na was.
Pamiętajcie że widzę kto przeczytał post

 

Pamiętajcie że w pierwszej pomocy przedmedycznej nie musicie sprawdzać tętna. Jeśli tego nie ćwiczyliście pod okiem ekspertów to nie sprawdzajcie. Sprawdźcie oddech trzema zmysłami SŁUCHAM (słuchasz czy oddycha) - CZUJĘ (próbujesz poczuć oddech na policzku) - WIDZĘ (obserwujesz ruchy klatki piersiowej)

 

 

Zdrowia i Szczęścia życzymy naszym kolegom i koleżankom hutnikom. Niech św. Florian zawsze nad Wami czuwa.

W związku z zaistniałą sytuacją nie prowadzimy pokazów pierwszej pomocy. Nie znaczy to że nie możemy pomóc. Oferujemy pomoc w zakupach osobom starszym, schorowanym, samotnie wychowującym dzieci czy takim które same nie mogą lub nie chcą wyjść. Zakupy możemy zrobić i dowieźć na terenie Lubina, Polkowic czy Głogowa.
Numery telefonów na które możecie zadzwonić:
Lubin - 607 833 580
Polkowice - 512 312 397
Głogów - 722 346 516

Legnica - 888-718-273
Pracujemy na zmiany. Jeśli nie możesz się dodzwonić, napisz SMS, oddzwonimy

 

Uwaga! W związku z wprowadzeniem firmie KGHM procedur, związanych z ograniczeniem ryzyka zakażenia koronawirusem, Maltański Legion postanawia, do odwołania, zawiesić pokazy pierwszej pomocy

 

Młode pokolenie poznaje pierwszą pomoc z naszymi Maltańczykami 
Szkoła Podstawowa w Siedlcach

 

Wczorajszy ranek zaczynamy od zajęć w przedszkolu "Słoneczko" a później dwie 6 klasy w s.p. 12 w Lubinie. Dzisiaj kolejny aktywny dzień, jak i zresztą cały tydzień się zapowiada

 

Dzisiaj mieliśmy przyjemność pracować z młodzieżą zrzeszoną w Salezjańskiej Grupie Proobronnej "Wilki" Młoda watacha zrobiła na nas bardzo dobre wrażenie swoją wiedzą i zaangażowaniem

 

Szukamy zamku, biura, magazynu czy czegoś podobnego, najlepiej za garść śliwek. Tak na poważnie to potrzebujemy miejsca gdzie będziemy mogli trzymać sprzęt do pokazów. Musi to być miejsce dostępne o każdej porze, a przy najmniej wczesnym ranem lub późnym wieczorem. Optymalnie by było, gdyby to były Polkowice (Lubin i Głogów dojadą) ale oczywiście nie jesteśmy wybredni i inne pobliskie miejscowości też jak najbardziej wchodzą w grę.

 

Niezawodni w Głogowie Tomek i Dawid

 

Myślicie że uczniów łatwo ogarnąć? Spróbujcie z czterdziestoma nauczycielami. Wczoraj mieliśmy przyjemność przekazać swoją wiedzę, gronu pedagogicznemu szkoły podstawowej nr 12.
Dla nas zdali na 5 ! 

 

 

Liceum ogólnokształcące nr. 1 w Głogowie
- - - > pierwsza pomoc z Tomkiem < - - -

 

Szkoła Podstawowa nr.1 w Lubinie klasa 2 --> Tomek propaguje pierwszą pomoc przedmedyczną

 

Szkoła Salezjańska klasa 6 w Lubinie w roli mentora Tomek 

 

Kolejne szkolonko przez naszych Maltańczyków w Szkole Podstawowej nr.2 w Polkowicach 

 

No i mamy nowy rok a za tym idzie kontynuaja edukacji z pierwszej pomocy przedmedycznej bo nie zmienia się maltańska misja zrobimy wszystko #byinnimoglizyc

Byliśmy obecni na WOŚP !

 

Tomek i Marcin w przedszkolu w Grębocicach. Ziarno wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej będzie kiełkować :-)

 

Szkoła podstawowa numer 3 w Polkowicach klasa 5

 

Tomek & Tomek -- Maltański duet w Przedszkolu Publicznym nr 20 w Głogowie #byinnimoglizyc

 

Odwiedziliśmy SP nr. 13 w Nosocicach . Cieszymy się, że i tu mogliśmy przelać trochę wiedzy w te malutkie serduszka 

 

Szkoła Podstawowa nr. 11 w Głogowie

 

Przedszkole publiczne nr 6 w Głogowie grupa biedronki ..... przeszkolona 

 

Dzisiaj Dzień Ratownictwa Medycznego. Wszystkim naszym kolegom i koleżankom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i szczęścia ratowniczego. Oby waszych wyjazdów było jak najmniej, a te które będą, niech zawsze kończą się dobrze. Szczęście nigdy Was, ani waszych pacjentów nie opuszcza. Niech wasze pensje też będą godne tej ciężkiej pracy, którą wykonujecie.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach

Zagłębie Lubin wygrywa dzisiaj z ŁKS Łódź 3:1 a my uczymy ratować

Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach

Nasze chłopaki zdobywają pierwsze miejsce w zawodach w ramach KPP w Golinie

Nasi wolontariusze udali się do Indii by przez 7 dni prowadzić pokazy pierwszej pomocy w tamtejszych szkołach. Pięć szkół za nimi zostało jeszcze 45

Przedszkole Miejskie nr.13 w Lubinie. Dzieci znają już sekwencję 30/2

ABC Pierwszej Pomocy w Szkole Podstawowej nr.16 w Legnicy - tym razem klasy 8. Tematyka sprecyzowana : resuscytacja oraz zadławienia.  

 

Przed i po meczu Zagłębia Lubin jesteśmy i szkolimy z Pierwszej Pomocy 

Głogowianka samotnie wychowująca dwoje niepełnosprawnych dzieci otrzymuje właśnie nieocenioną pomoc od wolontariuszy KGHM, głównie zrzeszonych też przy HDK Maltański Legion. Pracownicy różnych oddziałów KGHM remontują jej mieszkanie w Głogowie. Materiały budowlane zakupiono w ramach wolontariatu KGHM. Siłę mięśni i prywatny czas wolny nieodpłatnie poświęca kilkunastu pracowników Polskiej Miedzi.

                                                         Charytatywny Piknik Rodzinny w Sobinie   

 

Festyn ZZPPM O/ZG Polkowice-Sieroszowice w roli głównej pierwsza pomoc

Robimy zapisy na nowe rashguardy. Tym razem w firmie Extreme Hobby. Czas zapisów do 10.08.2019r.
Zapisy osobiście na KSRG ZG Rudna lub u osób:
Tomasz Siedlak - Sierpol - 697-375-371
Bartek Tursa - ZG Lubin 601 - 442 - 238
Internetowo u Łukasza Dominów 781-091-618 
nr konta 80 1140 2004 0000 3402 7649 0825 
W tytule przelewu wpiszcie imię, nazwisko i rozmiar ewentualnie ilość szt.

Edukują, ratują, a nawet ściany malują. Tych przystojniaków dwa razy nie trzeba prosić o pomoc. Dziś Maltański Legion-Drużyna Szpiku na zaproszenie pani prezes Fundacji Przyjaciół Dzieci z Autyzmem „Dar Losu” pomagał w malowaniu sal lekcyjnych w nowo powstającej Niepublicznej Szkole dla dzieci z autyzmem „Dar Losu” w Lubinie.

Spontaniczna mobilizacja rozpoczęta w sobotę zgromadziła siedmiu ochotników. Część z nich ukończyła tygodniowy dyżur ratowniczy w Sobinie, niektórzy byli po ćwiczeniach ratowniczych, a reszta bezpośrednio po pracy. Wszyscy przybyli, aby pomóc w przygotowaniu szkoły dla potrzeb dzieciaków. Są zawsze tam, gdzie jest potrzebna pomoc.

 

 

 

 

Poszerzamy horyzonty Maltański Legion i Drużyna Szpiku. Ludzie dla których ważne jest niesienie pomocy oraz edukacja młodego pokolenia. A wszystko po to #byinnimoglizyc

 

 

 

 

 

 

Festyn rodzinny ZG Lubin

Festyn z okazji Dnia dziecka w Radzyniu - ciągle w działaniu

                           ABC Pierwszej Pomocy - SP20 Legnica klasa 1

 

Pierwsza Pomoc - Centrum Kultury Rudna

Przedszkole miejskie nr.1 w Lubinie

Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów Grupa II

Zajęcia z pierwszej pomocy

HDK "Maltański Legion" życzy..

Dziś Wicestarosta Krzysztof Nester przekazał fantoma do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, który ma służyć stowarzyszeniu HDK "Maltański Legion", w promowaniu zadani statutowych. Jest to wyraz podziękowania, za przeprowadzone z pracownikami Starostwa Powiatowego szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jeszcze raz dziękujemy i życzymy wielu owocnych działań w myśl przyświecającej Wam idei "By inni mogli żyć ..."

Nie przestajemy edukować. Dzisiaj na "Motokrwi" w Głogowie - 13.04.2019

 

Przedszkole nr.4 w Polkowicach - 12.04.2019

 

Dzisiejsze dwugodzinne szkolenie ABC Pierwszej Pomocy klas 6,7 oraz gimnazjum - Spalona.
- resuscytacja
- korzystanie z AED
- zadławienia

 

 

 

 

 

 

 

Przed meczem z Lechią Gdańsk i w trakcie przerwy, prowadziliśmy naukę pierwszej pomocy. Na następnym meczu z Areczką widzimy się znów

 

 

W piątek 15 lutego, zostaliśmy zaproszeni na konferencję podsumowującą akcję "Słodka Julka". W tej akcji przewinęło się kilka tysięcy dzieci, które przebadano w kierunku zachorowań na cukrzycę. Nam udało się przekazać tym dzieciom wiedzę o pierwszej pomocy. Trochę czasu trzeba było poświęcić, ale warto było. Dziękujemy organizatorom akcji za zaproszenie nas do niej, a przede wszystkim dziękujemy tym kilku naszym członkom którzy poświęcili swój prywatny czas na szkolenie dzieci #byinnimogliżyć

Pierwsza pomoc w 2019 roku - legniccy mechanicy stricte do pory roku omawialiśmy zachowanie przy pierwszej pomocy w hipotermii.

 

 

 

 

Dzisiejsze Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz użycie AED. Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy

 

                  Dzisiejsze - kolejne szkolenie z klasą VI Szkoły Podstawowej w Spalonej

 

 

 

Przedszkole nr.6 w Głogowie

 

Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie

 

26.10.2018 - Szkoła Podstawowa w Spalonej klasy I i V

 

 

 

26.10.2018 - Przedszkole nr.6 w Polkowicach 

 

Próba bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób. Nam udało się przeszkolić 257 dzieci w SP nr 1. Próba poprzedzona była pokazem pierwszej pomocy przedmedycznej. #uczymyratować#byinnimogliżyć

 

 

 

 

19.10.2018 - Akcja Słodka Julka - Szkoła w Rudnej

17.10.2018 - Przedszkole nr.19 w Legnicy - grupa Starszaki

 

15.10.2018 - Pierwsza pomoc w Szkole Podstawowej w Spalonej

klasy 1 - 3

 

Przy okazji biegu dla Julki który odbył się w niedzielę - uczymy pierwszej pomocy

 

Szkoła podstawowa nr 4 w Chojnowie

 

Dopiero co w piątek brali udział w zawodach oraz oddawali krew, a już w sobotę od południa uczyli zasad pierwszej pomocy przedmedycznej podczas festynu rodzinnego organizowanego przez POPZ w Lubinie. Chłopaki są nie do zajechania. Brawo Wy!!

 

 

Przy okazji XX zawodów zastępów ratowniczych Sobin 2018 - HDK "Maltański Legion" organizuje punkt krwiodawstwa

I "nadejszla" ta wiekopomna chwila... Pierwsza poważna zbiórka krwi naszego Klubu. Mieliśmy zaszczyt prowadzić zbiórkę krwi podczas zawodów ratowniczych KGHM w Sobinie, wśród ludzi którzy swoja postawą oraz działaniem udowadniają, że życie ludzkie jest najważniejsze. Cała zbiórka miała także charakter zawodów gdyż drużyna na rzecz której oddano najwiecej krwi została nagrodzona pucharem. Do ostatnich minut nie wiadomo było kto wygra..... Ostatecznie zwycięstwo odniosła kopalnia ZG POLKOWICE-SIEROSZOWICE !! Serdecznie GRATULUJEMY!!. W sumie zdało krew 40 osób za co SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !! 

 

 

 

Kolejna wizyta w Szkole Językowej w Lubinie 

Szkoła języka angielskiego Cuprum Arena Lubin 26.07.2018

 

Dla osób chętnych przygotowaliśmy ofertę bluz z kapturem (tabela z rozmiarami poniżej)

(wszelkie informacje pod nr.722-346-516)

 


Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki - Lubin

 

Świeradów Zdrój

 

Zespół Szkół Samochodowych - Głogów

 

Przedszkole integracyjne "Miludkowy zakątek" Legnica

 

Szkolenie dzieci z Wilczej Gwardii w Gnieźnie

 

Dzień Dziecka w Parafii Miłosierdzia Bożego w Głogowie

 

Szkoła Podstawowa nr.8 Lubin 23.05.2018

 

Szkoła Podstawowa nr.11 - Głogów - 24.05.2018 

 

 

 

 

Pieszków - bliżej mieszkańców z pierwszą pomocą 

 

Szkoła Podstawowa nr.12 - Lubin

Nowe Miasteczko - pokaz pierwszej pomocy

 

Przedszkole nr.13 w Lubinie

Dom Dziecka - Golanka Dolna - 28.04.2018

 

MotoKrew Głogów - 28.04.2018

 

Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy - Klub pierwszej pomocy przedmedycznej - 27.04.2018

 

Prace remontowe w Domu Dziecka w Głogowie

prowadzone przez HDK Maltański Legion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie z pierwszej pomocy w Ośrodku szkolno-wychowawczym w Szklarach Górnych skierowany do nauczycieli i wychowawców placówki. Organizatorem był JRGH wspólnie z HDK "Maltański Legion"

23.03.2018

 

Szkoła Podstawowa nr.1 w Lubinie 22.03.2018

 

 

 

 

 

A wszytko po to "by inni mogli żyć"

 

Szkoła podstawowa nr.3 w Polkowicach - 12.03.2018

 

 

Czas na dorosłych - szkolenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. Przyszli rodzice wchłaniają ABC pierwszej pomocy. 

 

 

Szkoła podstawowa nr.3 w Polkowicach - 09.03.2018

Klub HDK Maltański Legion - 06.03.2018 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa

(źródło miedziowe.pl)

Mają za sobą pierwsze oddanie krwi pod nową banderą, a mianowicie jako członkowie nowego klubu uzbroili się w koszulki, banery, stronę internetową i wszelkie formalności niezbędne, by działać, a plany mają ambitne. - Klub powstał przy stacji ratownictwa górniczo- hutniczego i zrzesza ratowników, ale

nie tylko.

Jesteśmy otwarci na wszystkich. Każdy, kto ma chęć może do nas wstąpić. Zapraszamy wszystkich, nawet tych, którzy nie mogą oddawać krwi, bo mają przeciwwskazania. Jeśli chcą działać i być wolontariuszami, to są mile widziani - mówił Łukasz Dominów, członek zarządu HDK Maltański Legion.

- Jako ratownicy od dawna zajmowaliśmy się wolontariatem. Teraz chcieliśmy się po prostu zgrupować i działać pod wspólnym sztandarem stąd Maltański Legion - mówił Marcin Burda, prezes nowego klubu krwiodawców.

Nazwa klubu wzięła się z logo ratowników JRGH, którym jest maltański krzyż. Jak zapewnia Joanna Jarmolińska, kierownik Regionalnego Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubinie z klubami HDK punkty poboru krwi mogą więcej zdziałać.

- Ratownicy górniczy bardziej zdają sobie sprawę z tego, jak krew jest potrzebna. Biorą udział w akcjach, w których jako pierwsi przychodzą do potrzebujących w kopalni i wiedzą jak to jest, że krew ratuje życie - mówiła Joanna Jarmolińska, kierownik RCKiK Lubin.

Działacze HDK Maltański Legion mają już za sobą spotkania w szkołach i pierwsze pokazy udzielania pomocy ofiarom wypadków, które prowadzili przed biegiem Tropem Wilczym w lubińskim Parku Wrocławskim. Kontakt z działaczami tego klubu najłatwiej znaleźć poprzez stronę internetową lub profil na facebooku.

 

Z wizytą w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu 05.03.2018

 

W niedzielę 04.03.2018 przy okazji VI Edycji Biegu Tropem Wilczym w Lubinie - w parku wrocławskim propagowaliśmy i uczyliśmy zasad pierwszej pomocy medycznej. Cieszy fakt iż najmłodsi lgną do poznawania tak elementarnej wiedzy.

 

 

W poniedziałek 26.02.18 mieliśmy zaszczyt prowadzić pokaz pierwszej pomocy w gimnazjum nr 5 w Lubinie. To były owocne 2.5 godziny i mamy nadzieję, że uczniowie bawili się tak dobrze jak my, a przyswojona wiedza w przyszłości zaprocentuje.

 

 

W dniach 10.02.18 i 25.02.18 członkowie klubu w raz z niepełnosprawną młodzieżą wybrali się do Jakuszyc na narty biegowe. Jak to w życiu bywa, rzeczywistość zweryfikowała kto kim musiał się opiekować podczas jazdy : ) Zabawa była przednia i nie możemy się doczekać następnych wyjazdów !

 

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl